El segell EthSI és un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques que duen a terme les companyies asseguradores, els gestors asseguradors i els productes que comercialitzen.

Modalitats del segell EthSI

L’Observatori de les Finances Ètiques distingeix amb el segell EthSI les companyies asseguradores, les corredories d’assegurances, els gestors, els agents i els productes asseguradors que s’ofereixen al mercat segons uns criteris basats en valors de responsabilitat ètica i solidària.

Cadascun dels segells EthSI certifica el grau en què les companyies asseguradores, els mediadors d’assegurances o els productes compleixen el conjunt de criteris de cada modalitat del segell.

PROCÉS PER ACONSEGUIR EL SEGELL ETHSI

Sol·licita el registre i inicia els tràmits per obtenir el segell EthSI.

PROCÉS PER ACONSEGUIR EL SEGELL ETHSI

Sol·licita el registre i inicia els tràmits per obtenir el segell EthSI.

Manifest de suport a l’Assegurança Ètica i Solidària