Modalitats del segell EthSI

A partir dels valors que promou EthSI s’estableixen un conjunt de modalitats del segell per a companyies asseguradores, corredories i gestors, i una altra modalitat per a productes asseguradors.

1. Selecciona una de les tres categories següents per conèixer les modalitats d’aplicació del segell EthSI:

2. Escull el grau d’aplicació del segell EthSI:

A continuació es detallen els principals criteris analitzats per a l’obtenció del segell EthSI en assegurances. Per al grau E3 han de complir el criteri de:

Transparència en contractes i comunicacions de l’entitat tant en les clàusules com en la seva gestió.

Addicionalment, han de complir 3 dels criteris següents:

 • Criteris d’avaluació de risc i de determinació de primes no discriminatoris
 • Producte específic per a un col·lectiu
 • Producte que incorpori col·laboracions amb col·lectius
 • Incorporació gratuïta de cobertures útils per a clients o mutualistes
 • Avaluació de sinistres realitzada en funció del conjunt
 • Incorporació de clàusules sensibles a situacions de vulnerabilitat (atur, per exemple)
 • Inclusió de cobertures específiques sobre energies renovables
 • Foment de l’estalvi energètic
 • Foment de la gestió sostenible dels residus

A continuació es detallen els principals criteris analitzats per a l’obtenció del segell EthSI en assegurances. Per al grau E2 han de complir el criteri de:

Transparència en contractes i comunicacions de l’entitat tant en les clàusules com en la seva gestió.

Addicionalment, han de complir més de 3 dels criteris següents:

 • Criteris d’avaluació de risc i de determinació de primes no discriminatoris
 • Producte específic per a un col·lectiu
 • Producte que incorpori col·laboracions amb col·lectius
 • Incorporació gratuïta de cobertures útils per a clients o mutualistes
 • Avaluació de sinistres realitzada en funció del conjunt
 • Incorporació de clàusules sensibles a situacions de vulnerabilitat (atur, per exemple)
 • Inclusió de cobertures específiques sobre energies renovables
 • Foment de l’estalvi energètic
 • Foment de la gestió sostenible dels residus

A continuació es detallen els principals criteris analitzats per a l’obtenció del segell EthSI en assegurances. Per al grau E1 han de complir el criteri de:

Transparència en contractes i comunicacions de l’entitat tant en les clàusules com en la seva gestió.

Addicionalment, han de complir més de 3 dels criteris següents:

 • Criteris d’avaluació de risc i de determinació de primes no discriminatoris
 • Producte específic per a un col·lectiu
 • Producte que incorpori col·laboracions amb col·lectius
 • Incorporació gratuïta de cobertures útils per a clients o mutualistes
 • Avaluació de sinistres realitzada en funció del conjunt
 • Incorporació de clàusules sensibles a situacions de vulnerabilitat (atur, per exemple)
 • Inclusió de cobertures específiques sobre energies renovables
 • Foment de l’estalvi energètic
 • Foment de la gestió sostenible dels residus