Modalitats del segell EthSI

A partir dels valors que promou EthSI s’estableixen un conjunt de modalitats del segell per a companyies asseguradores, corredories i gestors, i una altra modalitat per a productes asseguradors.

1. Selecciona una de les tres categories següents per conèixer les modalitats d’aplicació del segell EthSI:

2. Escull el grau d’aplicació del segell EthSI:

Principals criteris avaluats en les empreses asseguradores i en els gestors per a l’atorgament del segell EthSI

 • Equitat – Orientació social i solidària dels productes
 • Respecte als clients (comercialització transparent; comercialització comprensible dels productes; servei al client proper, àgil i senzill)
 • Respecte a la societat (productes que responguin a necessitats socials a partir de les polítiques i activitats desenvolupades mitjançant l’elaboració i la publicació d’una memòria de sostenibilitat o RSC/RSE; o d’un balanç social (XES, REAS, Mercat Social))
 • Responsabilitat envers la comunitat i el territori
 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Responsabilitat econòmica
 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal
 • Responsabilitat ambiental
 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 • Responsabilitat laboral
 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)
 • Estructura societària, governança i funcionament democràtic
 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat
 • Existència i funcionament d’un Comitè ètic
 • Usuari de banca ètica
 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica
 • Inversió responsable/ètica
 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics

Principals criteris avaluats en les empreses asseguradores i en els gestors per a l’atorgament del segell EthSI

 • Equitat – Orientació social i solidària dels productes
 • Respecte als clients (comercialització transparent; comercialització comprensible dels productes; servei al client proper, àgil i senzill)
 • Respecte a la societat (productes que responguin a necessitats socials a partir de les polítiques i activitats desenvolupades mitjançant l’elaboració i la publicació d’una memòria de sostenibilitat o RSC/RSE; o d’un balanç social (XES, REAS, Mercat Social))
 • Responsabilitat envers la comunitat i el territori
 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Responsabilitat econòmica
 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal
 • Responsabilitat ambiental
 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 • Responsabilitat laboral
 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)
 • Estructura societària, governança i funcionament democràtic
 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat
 • Existència i funcionament d’un Comitè ètic
 • Usuari de banca ètica
 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica
 • Inversió responsable/ètica
 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics

Principals criteris avaluats en les empreses asseguradores i en els gestors per a l’atorgament del segell EthSI

 • Equitat – Orientació social i solidària dels productes
 • Respecte als clients (comercialització transparent; comercialització comprensible dels productes; servei al client proper, àgil i senzill)
 • Respecte a la societat (productes que responguin a necessitats socials a partir de les polítiques i activitats desenvolupades mitjançant l’elaboració i la publicació d’una memòria de sostenibilitat o RSC/RSE; o d’un balanç social (XES, REAS, Mercat Social))
 • Responsabilitat envers la comunitat i el territori
 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Responsabilitat econòmica
 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal
 • Responsabilitat ambiental
 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 • Responsabilitat laboral
 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)
 • Estructura societària, governança i funcionament democràtic
 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat
 • Existència i funcionament d’un Comitè ètic
 • Usuari de banca ètica
 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica
 • Inversió responsable/ètica
 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics