Mútuacat

És una mútua de salut sense ànim de lucre que reverteix tots els beneficis en la millora dels serveis que ofereix als mutualistes.
 • Carrer de Mossèn Serapi Ferrer, 39 08242 - Manresa
 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Catàleg de productes socials, solidaris
 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal
 • Inversión responsable
 • Operar con entidades de banca cooperativa
 • A partir de polítiques i activitats realitzades, el·laborar i publicar memòria de sostenibilitat o RSC/RSE i Balanç Social (XES, REAS, Mercat Social)
 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)

 

 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat

 

 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica
 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics

0 Estrelles: Res o insuficient
1 Estrella: Primers passos. Bàsic
2 Estrelles: Avançat
3 Estrelles: Exemplar