Skip to content

EthSI, Assegurances Ètiques i Solidàries

Inici arrow El segell EthSI arrow Criteris del segell
Criteris del segell PDF Imprimir Correu

El segell certifica productes asseguradors a través d’una sèrie de paràmetres: foment de la sostenibilitat social, ambiental i transparència.

Aquests productes són presentats per companyies asseguradores que han d’estar registrades a l’observatori. Aquest registre es fa a partir d’una avaluació de diferents criteris sobre la dimensió ètica i solidària de l’organització.

La comercialització del producte s’ha de realitzar també a través de gestors (corredors, corredories, brokers), registrats i avaluats per l’observatori sota aquests criteris.

Criteris avaluats per al registre d’asseguradores i comercialitzadores

  • Avaluació RSC/RSE (si/no, externa o autodeclarada amb compromís d’externalitzar)
  • Inversió èticament orientada (Finances ètiques i/o ISR) només producte
  • Comitè ètic (existència si/no)‏ o és una entitat de l’economia social solidària
  • Usuari de banca ètica (si/no,  % sobre tresoreria / pressupost)‏

Criteris avaluats pel producte

  • Foment sostenibilitat social
  • Transparència
  • Foment sostenibilitat ambiental només assegurances de danys i patrimonials

Esquema sobre el funcionament del registre d’entitats asseguradores i gestors.

Gestió asseguradora  Gestors
Venda directa Bancassegurança Agent vinculat Broker / Corredor
Elaboració producte assegurador Companyia Companyia Companyia Companyia
Venda:
- Promoció i publicitat
- Cotització
- Projecte
Companyia Caixa / Banc Agent vinculat Broker / Corredor
Post Venda:
- Cobrament
- Manteniment
- Sinistres
Companyia Companyia Cia / Agent vinculat Broker / Corredor
Gestió financera Companyia Companyia Companyia Companyia

 

Registre      
Companyies asseguradores
Criteri avaluat      
Usuari Banca ètica     *
Entitat Eco Social Solidària / Comitè ètic   * *
I èticament orientada (concreció) * * *
RSC (avaluació externa) * * *
Nivell registre RC1 RC2 RC3
       
Gestors: corredors, corredories, brokers
Criteri avaluat      
Usuari Banca ètica   *  
Entitat Eco Social Solidària / Comitè ètic * *  
RSC (avaluació externa) * *  
Nivell registre RG1 RG2  

Esquema sobre el funcionament de la certificació del producte.

Certificació producte      
Assegurances de danys i patrimonials (*)      
Criteri avaluat
 
 
 RC3
+RG2
 
 
 RC3
+RG2
  Quadre d'explicacions Evolució
Foment Sostenibilitat social
 
 


(min2)
 *
> Foment Sostenibilitat social

>

>

>

Específic per a col.lectiu

 

 

 

(*) 
(*) 
(*) 
Economia social i solidària. Moviment social. Cultural. Medi ambiental
Col.laboració amb col.lectiu

(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
0,7%. Recolzament publicacions. Participació en beneficis
Criteri avaluació risc i determinació primes(*) 
(*) 
(*) 
Descripció=Estatuts. Grans-Petits. Territoris
Criteri avaluació sinistres(*) 
(*) 
(*) 
Sinistralitat en funció del conjunt
Transparència
*
 *
 *
*
Transparència
Clausulat
 
 
 
 
 
 
El marketing responsable s’observa a la RSC
Gestió
 
 
 
 
 
 
Cal verificar les clàusules i protocols de gestió. Desglossament de primes
Foment Sostenibilitat ambiental
  *
(min3)
 *
 *
  *
(min3)
Foment Sostenibilitat ambiental
Energies renovables
  (*)
 (*)
 (*) 
 (*)
  (*)
  (*)
Inclusió de cobertures (Danys, PB…)
Estalvi energètic
  (*)
  (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
Bonificació si es demostra auditoria energètica
Canvi climàtic
  (*)
  (*)
  (*)
  (*)
  (*)
  (*)
Compensació emissions CO2: repoblament arbres…
Us de recursos i gestió de residus
 (*)
  (*)
  (*)
 (*)
 (*)
 (*)
Compromís de foment i control de proveïdors
Transport públic
  (*) 
  (*)
  (*)
  (*)
 (*)
  (*)
Compromís de foment
Certificació
B
B+
 B++
A
 A+
A++
     
                   
Assegurances de persones (**) i Assegurances de Responsabilitat Civil (***)
Criteri avaluat
 
 
 RC3
+RG2
 
 
 RC3
+RG2
  Quadre d'explicacions Evolució
Foment Sostenibilitat social
 
 


(min2)
 *
> Foment Sostenibilitat social

>

>

>

Específic per a col.lectiu

 

 

 

(*) 
(*) 
(*) 
Economia social i solidària. Moviment social. Cultural. Medi ambiental
Col.laboració amb col.lectiu

(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
0,7%. Recolzament publicacions. Participació en beneficis
Criteri avaluació risc i determinació primes(*) 
(*) 
(*) 
Descripció=Estatuts. Grans-Petits. Territoris
Criteri avaluació sinistres(*) 
(*) 
(*) 
Sinistralitat en funció del conjunt
Transparència
*
 *
 *
*
Transparència
Clausulat
 
 
 
 
 
 
El marketing responsable s’observa a la RSC
Gestió
 
 
 
 
 
 
Cal verificar les clàusules i protocols de gestió. Desglossament de primes
Certificació
B
B+
 B++
A
 A+
A++
     
                   

TIPUS d'assegurances que inclou:

     
  (*) Assegurances de danys i patrimonials
Automòbils, Multiriscos: Llar, Comerç, PIME, Tot risc, Tècniques, Agràries, Contingències, Crèdit, Caució, Defensa Jurídica, Assistència Viatge.
                   
  (**)

Assegurances de persones
Accidents, Vida, Salut

                   
  (***)

Assegurances de Responsabilitat Civil (RC)
Distingim
les Assegurances de RC de les Assegurances de danys i patrimonials, perquè les pòlisses d'RC no poden incloure mesures de foment de la sostenibilitat ambiental en relació a un bé assegurat preexistent.

     
    veure quadre sobre els criteris de registre de companyies i gestors
 
© EthSI, Ethical and solidarity-based insurance és una marca europea registrada propietat de FETS.
Joomla! és un programari lliure sota llicència GNU/GPL. Web desenvolupat per Clic Traç