El nostre compromís: les assegurances ètiques i solidàries

L’Observatori de les Finances Ètiques (FETS) distingeix tots aquells productes asseguradors que compleixen amb els valors que promou el segell EthSI, identificats segons el grau d’assoliment en què els compleixen.