Modalitats del segell EthSI

A partir dels valors que promou EthSI s’estableixen un conjunt de modalitats del segell per a companyies asseguradores, corredories i gestors, i una altra modalitat per a productes asseguradors.