Procés de certificació per aconseguir el segell EthSI

Aquests són els passos necessaris que determinaran si la teva empresa pot rebre el distintiu EthSI.

1. Sol·licitud de registre

El procés de certificació s’inicia en el moment de rebre la sol·licitud formal per part de l’entitat sol·licitant. A partir d’aquest moment l’Observatori de les Finances Ètiques es posa en contacte amb l’entitat per continuar amb la resta de passos del procés.

2. Recollida d’informació

Des de l’Observatori de les Finances Ètiques se sol·licitarà un conjunt de dades i documentació a l’entitat sol·licitant sobre els diferents aspectes que s’analitzaran. Aquesta informació es complementarà amb les informacions que l’Observatori pugui aconseguir per mitjà d’altres canals.

3. Elaboració d’un informe per al Comitè avaluador

S’elaborarà un informe on es recolliran les dades més destacades i es comprovarà que l’entitat sol·licitant s’ajusta als requisits per obtenir el segell. Aquest informe es contrastarà amb l’entitat sol·licitant per evitar informacions poc precises.

4. Presentació de l’informe al Comitè avaluador

En el transcurs de la sessió de treball del Comitè avaluador es presentarà l’informe i es decidirà si s’atorga la certificació. En aquesta mateixa sessió, el Comitè avaluador pot proposar consideracions de millora sobre diferents aspectes a l’entitat sol·licitant, que es tindran en compte en futures renovacions i durant el seguiment anual.

5. Formalització del contracte

En cas de ser concedit el segell EthSI, la resolució es comunicarà a l’entitat sol·licitant i les parts formalitzaran, per mitjà d’un contracte, la certificació o el registre del segell EthSI i el pagament de la taxa corresponent.

Seguiment i revisió anual de la certificació

La certificació EthSI té una durada d’un any i cal renovar-la seguint el mateix procediment. Al llarg de l’any es farà un seguiment que tindrà en compte les recomanacions proposades pel Comitè avaluador.

Inicia el procés per obtenir el segell EthSI