Manifest de suport a l’Assegurança Ètica i Solidària

Les entitats que signem aquest manifest donem suport al desenvolupament de l’Assegurança Ètica i Solidària i al segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance), promogut i gestionat per l’Observatori de les Finances Ètiques.

El segell EthSI és una eina facilitadora per a la progressiva implantació de l’Assegurança Ètica i Solidària, tot impulsant:

Vull adherir-me al manifest

* Camps obligatoris
Directori d’entitats adherides al Manifest de suport a l’Assegurança Ètica i Solidària

Aeress (Asociación de recuperadores de economía social y solidaria)
Arç Corredoria d’assegurances, SCCL
Asociación cultural Tremn
Asociación La Caravana Azul
Associació d’Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya
Caes Italia (Italia)
CCOO Catalunya
Clic Traç, SCCL
Col·lectiu Ronda, SCCL
CONFAVC Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)
Coop57 [Catalunya – Aragón – Madrid – Andalucía – Galicia]
FAVB Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
Federació de Cooperatives Agràries (FCAC)
Federació de Cooperatives d’Ensenyament (FCEC)
Federació de Cooperatives d’Habitatge (FCHC)
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris (FCCUC)
Federació de Cooperatives de Serveis (FCSC)
Federació de Cooperatives de Treball (FCTC)
FETS – Finançament Ètic i Solidari
Fiare Banca Etica
Formatec, SCCL
Fundació Futur

Fundació Roca i Galès
Gies Canchis (Perú)
Goteo Cultura Sostenible, S. Coop. Mad.
Ideas Sociedad Cooperativa Andaluza
Justícia i Pau Barcelona
L’Apòstrof, SCCL
Mutuacat
Observatori del Tercer Sector
Oikocredit [Catalunya – Euskadi]
Previsora General
Programa de Empleo Juventud (Perú)
REAS (Red de redes de economía solidaria) [Galicia, Euskadi, Aragón, Germen (Castilla y León), Madrid, Navarra, Extremadura, Baleares y Anagos (Canarias)]
Rufas (Red de útiles financieros)
Sepra Servicio de Prevención Integral, SCCL
Servicios y Estudios de Seguros, S.A. (SERYES)
Setem Catalunya
Sinbroker (Italia)
Sinera
Social Partners Corredoria, SL
Universitat Internacional de la Pau
Xarxa d’economia solidària (XES)