Assegurances i discriminació

Garantint l’accés en els mateixos termes per a tota la ciutadania
Encara que sembli mentida, avui en dia una dona paga més per assegurar-se que un home.

Unsplash

Finance Watch acaba de publicar un briefing sobre les pràctiques discriminatòries de l’industria de les assegurances i desvela vulneracions generalitzades en el dret al tracte no discriminatori del què gaudeixen els ciutadans europeus. Factors com el gènere, estat de la salut i l’edat, generen un risc de discriminació en l’accés a les assegurances bàsiques. Concretament, l’associació de consumidors belga Test Achats ve fer un litigi i va aconseguir que la pràctica d’incrementar les primes de les assegurances d’automòbils quan la prenedora era una dona es considerés discriminatori.

Quina seria la solució? La Directiva Anti-Discriminació està bloquejada al Consell Europeu, ni més ni menys que des de l’any 2008. Aquesta Directiva proposava implementar el principi de tracte igualitari fora de l’àmbit laboral; generalitzant horitzontalment la protecció davant la discriminació per edat, discapacitat, orientació sexual o religió. Degut a que el Consell Europeu requereix d’unanimitat per prendre decisions, la proposta de la Comissió Europea es troba en via morta des de llavors.

El Bundestag alemany ha decidit prendre cartes en el tema davant un requeriment dels diputats alemanys a la industria asseguradora per a que clarifiquin els seus mètodes de càlcul de les primes que apliquen a les persones subscriptores de pòlisses d’assegurances.

Per això, Finance Watch realitza les següents recomanacions bàsiques al legislador europeu per combatre les actuals pràctiques comercials injustes de la industria asseguradora i garantir l’accés dels ciutadans europeus a totes les tipologies bàsiques d’assegurances:

-Prohibir la diferenciació de preus ex-ante: quan les primes d’assegurances permeten a alguns consumidors, en base a les seves característiques personals, rebre majors beneficis que la resta de consumidors: es pot considerar discriminatori i, per tant, contrari a la Carta de Drets Fonamentals de la UE

-La diferenciació de preus ex-post (és a dir, alteracions a la prima en moments posteriors) hauria de basar-se únicament en la sinistralitat del prenedor. La utilització de factors comportamentals del prenedor de l’assegurança és discriminatori y atempta contra els drets dels consumidors.

-La mutualització dels riscos hauria de seguir sent el principi bàsic que regeixi el sector assegurador. Qualsevol factor que pugui menystenir aquest principi hauria d’aplicar-se de manera justa i proporcional per al consumidor. El risc d’exclusió  que determinades persones pateixen o són susceptibles de patir és indesitjable  per la societat: el dret a poder assegurar-se davant possibles danys es necessari per una plena participació de la ciutadania a la societat.

-S’han de prohibir la utilització de les noves tecnologies per la recopilació de dades per a usos discriminatoris; avui en dia el negoci de la recollida de dades a través de xarxes social i serveis on-line es un suculent negoci per un sector privat en creixement. Aquestes tècniques han de limitar-se a permetre descomptes en primes i permetre l’accés a nivells bàsics d’assegurances.

—-

Finance Watch es el grup de pressió ciutadana amb seu a Brussel·les que neix al 2011 per convertir-se en el contrapoder del lobby financer actiu a nivell de les institucions comunitàries. La Fundación Finanzas Éticas es membre de ple dret de Finance Watch.

Enllaç document
Enllaç noticia web

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes socials