Assenur

Corredoria que busca la protecció total de les usuàries i els seus béns. Amb un tracte molt personal i directe que combinen amb la sensibilització sobre la necessitat i importància de consumir finances ètiques i amb la promoció de l’Economia Social i Solidària en tots els àmbits.

Responsabilitat envers la comunitat i el territori
3/5
Responsabilitat econòmica
3/5
Equitat / Transparència
2/5
Responsabilitat ambiental
2/5
Responsabilitat laboral
3/5
Estructura societària, governança i funcionament democràtic
3/5
Existència i funcionament d’un Comitè ètic
0/5
Usuari de banca ètica
4/5
Inversió responsable/ètica
0/5

1 Estrellea: Res o insuficient
2 Estrelles: Primers passos. Bàsic
3 Estrelles: Adequat
4 Estrelles: Avançat
5 Estrelles: Exemplar