Baròmetre de les Finances Ètiques 2021: Les primes de les assegurances ètiques van arribar als 1.588 milions d’euros l’any 2021

Les dades presentades per l’Observatori de les Finances Ètiques mostren que el sector assegurador ètic gestiona prop de 4,7 milions de pòlisses amb un volum de primes que representa un 2,5% del total del sector a Espanya.

Fets

Avui ha tingut lloc la presentació pública del Baròmetre de les Finances ètiques i Solidàries 2021, que mostra l’evolució del sector bancari, parabancari i assegurador ètic i solidari a l’estat espanyol durant l’any 2021.

Des de l’Observatori s’ha destacat la importància de les entitats de finances ètiques el mateix any on s’ha produït una crisi sanitària sense precedents, amb grans impactes socials i econòmics.  Novament, s’ha posat de manifest que davant d’aquest context de dificultats les entitats bancàries, parabancàries i d’assegurances ètiques i solidàries han estat a l’altura.

Les dades presentades en el Baròmetre de les Finances Ètiques referents a les assegurances ètiques els conformen les entitats que han obtingut el Segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) d’assegurances ètiques. D’aquesta manera es vol donar una major visibilitat al sector assegurador ètic dins el món de les finances ètiques i, per aquest motiu, s’han ampliat la secció d’assegurances ètiques amb nous indicadors.

Recordem que aquest segell d’assegurances ètiques valora el comportament ètic únicament de les entitats del sector assegurador a partir de posar en valor la gestió ètica de l’organització pel que fa a les inversions, la responsabilitat social i el foment de la sostenibilitat social, ambiental i la transparència.

L’any 2021, el Baròmetre mostra que les assegurances ètiques han gestionat un volum de primes de 1.588.980.212 euros, fet que suposa un 2,5% del volum de primes total a Espanya.

Per primera vegada, s’ha mostrat l’estructura de les inversions realitzades per les assegurances ètiques, que gestionen més de  3.083 milions d’euros sota uns criteris d’inversions ètiques i responsables o estan en processos d’incorporació dels mateixos. D’aquest apartat, s’ha destacat el gairebé nul percentatge d’inversions en renda variable amb un 0,25%.

En relació amb el volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel Segell EthSI han gestionat prop de 4,7 milions de pòlisses durant l’any 2021, tenen prop del 30% de dones en càrrecs directius i la forquilla salarial és inferior a 1 a 8.

Dins les assegurances ètiques, però centrant-nos en la mediació d’assegurances, l’informe mostra que les corredories ètiques tenen un volum de primes intercedides superior als 14,5 milions d’euros i més de 24.500 pòlisses gestionades. Aquí s’ha mostrat com el percentatge de dones en càrrecs directius està al voltant del 55% i la forquilla salarial de les corredories ètiques és inferior a 1 a 4.

Les entitats que estaven registrades al Segell EthSI i que han format part d’aquest informe són les asseguradores del Grupo ACM España Atlantis y Agrupació; Reale Seguros i Seguros Lagun Aro; las mútues de previsió social Mútuacat i Previsora General; i les corredories Arç Cooperativa, Assenur, Nortlan, Seryes i Social Partners.

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes socials