Baròmetre de les Finances Ètiques: Les primes de les assegurances ètiques van superar els 1.220 milions d’euros l’any 2022

Les dades presentades per l’Observatori de les Finances Ètiques mostren que el sector assegurador ètic gestiona prop de 3,8 milions de pòlisses amb un volum de primes que representa un 1,8% del total del sector a Espanya.

Ethsi.net

Avui ha tingut lloc la presentació pública del Baròmetre de les Finances ètiques i Solidàries 2023, que mostra l’evolució del sector bancari, parabancari i assegurador ètic i solidari a l’estat espanyol durant l’any 2022.

Les dades presentades en el Baròmetre de les Finances Ètiques referents a les assegurances ètiques els conformen les entitats que han obtingut el Segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) d’assegurances ètiques. D’aquesta manera es vol donar una major visibilitat al sector assegurador ètic dins el món de les finances ètiques i, per aquest motiu, s’han ampliat la secció d’assegurances ètiques amb nous indicadors.

Recordem que aquest segell d’assegurances ètiques valora el comportament ètic únicament de les entitats del sector assegurador valorant la gestió ètica de l’organització pel que fa a les inversions, la responsabilitat social i el foment de la sostenibilitat social, ambiental i la transparència.

L’any 2022, el volum total de les inversions de les assegurances ètiques es va aproximar als 2.030 milions d’euros.

L’any 2022, el Baròmetre mostra que les assegurances ètiques han gestionat un volum de primes de 1.222.765.220 euros, fet que suposa un 1,8% del volum de primes total a Espanya.

Com en altres ocasions, s’ha mostrat l’estructura de les inversions realitzades per les assegurances ètiques, que gestionen més de 2.030 milions d’euros sota uns criteris d’inversions ètiques i responsables, o estan en processos d’incorporació d’aquests. D’aquest apartat, s’ha destacat el gairebé nul percentatge d’inversions en renda variable amb un 0,39%.

En relació amb el volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel Segell EthSI han gestionat prop de 3,8 milions de pòlisses durant l’any 2022, tenen més del 30% de dones en càrrecs directius i la forquilla salarial és inferior a 1 a 8.

Dins les assegurances ètiques, però centrant-nos en la mediació d’assegurances, l’informe mostra que les corredories ètiques tenen un volum de primes intercedides proper als 18 milions d’euros i més de 27.000 pòlisses gestionades. Aquí també s’indica com el percentatge de dones en càrrecs directius està al voltant del 40% i la forquilla salarial de les corredories ètiques és inferior a 1 a 4.

Les entitats que estaven registrades al Segell EthSI i que han format part d’aquest informe són les asseguradores Reale Seguros i Seguros Lagun Aro; les mútues de previsió social Mutuacat i Previsora General; les mútues Mussap i Mutua Levante; i les corredories Arç Cooperativa, Asegurados Solidarios, Seryes i Social Partners.

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes socials