Les primeres assegurances ètiques, de Jordi García Jané.

El mutualisme, que ja va ser clau per a millorar la qualitat de vida de les classes populars al segle XIX, inspira ara les noves iniciatives solidàries de protecció.

Enllaç article

Banca i assegurances, valgui la redundància, de Pere Rusiñol.

El sector financer s’ha convertit en l’actor dominant del món assegurador amb l’objectiu de compensar els problemes del seu negoci tradicional. Ho acceptarà el consumidor/a?

Enllaç article

Per què és important un segell ètic,  d’Atiziber Mugarra.

La ciutadania té més poder del que imagina amb les decisions de compra, però falta informació veraç sobre els productes i serveis.

Enllaç article

EthSI: garantia d’ètica i solidaritat, de Sergi Salavert.

L’Observatori de Finances Ètiques de FETS crea el segell europeu EthSI (Ethical and Solidarity based Insurance) d’assegurances ètiques en 2008. És un segell que es patenta a nivell europeu i amb un doble objectiu.

Enllaç article

Sostenibilitat i empresa ciutadana, de Jordi Via.

La sortida de la crisi passa per repensar el model per a posar la vida en el centre amb una economia social transformadora.

Enllaç article

Enllaç  Dossier Alternativas Económicas