Les assegurances ètiques al Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2018

L’Observatori de les Finances Ètiques ha presentat el Baròmetro Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2018 amb les dades del creixement de les finances ètiques durant l’any i, per primera vegada, incorporant dades vinculades a les assegurances ètiques.

Unsplash @lceusebio

El món assegurador forma part del grup d’entitats no monetàries del sistema financer espanyol. El volum de primes del sector assegurador a finals de 2017 era de 65.909 milions d’euros i gestionava un volum de 296.617 milions en inversions, segons dades l’Informe de la Direcció General d’Assegurances (DGS) 2018.

Dins de les assegurances ètiques, observem que les entitats registrades pel Segell Europeu EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) gestionen un volum de primes de 648.457.159 euros,que suposa gairebé un 1% del volum total de primes del sector assegurador espanyol.

En el capítol de les inversions realitzades per les entitats asseguradores ètiques, aquestes superen els 1.633 milions d’euros. En relació al volum de clients, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel segell EthSI han gestionat més de 1,4 milions de pòlisses l’any 2018.

En l’àmbit de la mediació asseguradora, les corredories ètiques han gestionat un volum de pràcticament 12 milions d’euros de primes intermediades i més de 20.000 pòlisses que cobreixen prop de 255.000 persones físiques i jurídiques durant l’any 2018.

Enllaç Baròmetre 2018

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes socials