Les assegurances ètiques al Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2019

L’Observatori de les Finances Ètiques ha presentat el Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2019 amb les dades del creixement de les finances ètiques durant l’any incorporant, per segona vegada, les dades vinculades a les assegurances ètiques.

Sarah Dorweiler

El món assegurador forma part del grup d’entitats no monetàries del sistema financer espanyol. El volum de primes del sector assegurador a finals de 2019 era de 64.247 milions d’euros i gestionava un volum de 319.911 milions d’euros en inversions, segons dades l’Informe de la Direcció General d’Assegurances (DGS) 2019.

Dins de les assegurances ètiques, observem que les entitats registrades pel Segell Europeu EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) han gestionat un volum de primes de 1.628.765.990 euros,que suposa més del 2,5% del volum total de primes del sector assegurador espanyol.

En el capítol de les inversions realitzades per les entitats asseguradores ètiques, aquestes s’aproximen als 3.000 milions d’euros. En relació al volum de clients, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel segell EthSI han gestionat més de 4 milions de pòlisses l’any 2019.

En l’àmbit de la mediació asseguradora, les corredories ètiques han gestionat un volum de pràcticament 14,4 milions d’euros de primes intermediades i més de 23.000 pòlisses durant l’any 2019.

Enllaç Baròmetre 2019

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes socials