Memòria 2022 del Segell EthSI Publiquem una nova memòria del Segell EthSI, el segell de les assegurances ètiques. En aquesta es repassa la feina feta durant el 2022 per donar a conèixer i ampliar aquesta certificació europea que acredita les bones pràctiques socials i ambientals al sector assegurador. En un any marcat encara per les conseqüències de la pandèmia del còvid i per l’escalada bèl·lica iniciada amb la invasió russa d’Ucraïna, aquest document en destaca dues idees. D’una banda, la importància de comptar amb mecanismes de solidaritat i suport mutu davant de riscos creixents en una situació d’incertesa global. El segon, que no tenen cap sentit que aquests mecanismes s’integrin en el sistema que precisament provoca aquesta incertesa, sinó que han de deixar d’alimentar-la, apostant per altres prioritats i objectius a l’hora de marcar els seus objectius i funcionament: les pròpies de l’Economia Social i Solidària i del Sistema de Finances Ètiques. A la memòria 2022 trobareu alguns dels fets més rellevants, les principals dades i el llistat d’entitats certificades a final d’any. En esta se repasa el trabajo hecho durante el 2022 para dar a conocer y ampliar esta certificación europea que acredita las buenas prácticas sociales y ambientales en el sector asegurador.

En un año marcado aún por las consecuencias de la pandemia del covid y por la escalada bélica iniciada con la invasión rusa de Ucrania, este documento destaca dos ideas. Por una parte, la importancia de contar con mecanismos de solidaridad y apoyo mutuo frente a riesgos crecientes en una situación de incertidumbre global. El segundo, que no tienen ningún sentido que estos mecanismos se integren en el sistema que precisamente provoca esta incertidumbre, sino que deben dejar de alimentarla, apostando por otras prioridades y objetivos a la hora de marcar sus metas y funcionamiento: las propias de al Economía Social y Solidaria y del Sistema de Finanzas Éticas.

En la memoria 2022 encontrarás algunos de los hechos más relevantes, los principales datos y el listado de entidades certificadas a final de año.