Modalitats del segell EthSI

A partir dels valors que promou EthSI s’estableixen un conjunt de modalitats del segell per a companyies asseguradores, corredories i gestors, i una altra modalitat per a productes asseguradors.

Escull el grau d’aplicació del segell EthSI:

Responsabilitat envers la comunitat i el territori

 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Catàleg de productes
  - Comercialització i redacció comprensible dels productes
  -Servei al client proper, àgil i senzill
  - Orientació social i solidària dels productes

Equitat / Transparència

 • A partir de polítiques i activitats realitzades, el·laborar i publicar:
  - Memòria de sostenibilitat o RSC/RSE
  - Balanç Social (XES, REAS, Mercat Social)

Responsabilitat econòmica

 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal

Responsabilitat ambiental

 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 

Responsabilitat laboral

 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)

Estructura societària, governança i funcionament democràtic

 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat

Existència i funcionament d’un Comitè ètic

Usuari de banca ètica

 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica

Inversió responsable/ètica

 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics

Responsabilitat envers la comunitat i el territori

 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Catàleg de productes
  - Comercialització i redacció comprensible dels productes
  -Servei al client proper, àgil i senzill
  - Orientació social i solidària dels productes

Equitat / Transparència

 • A partir de polítiques i activitats realitzades, el·laborar i publicar:
  - Memòria de sostenibilitat o RSC/RSE
  - Balanç Social (XES, REAS, Mercat Social)

Responsabilitat econòmica

 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal

Responsabilitat ambiental

 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 

Responsabilitat laboral

 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)

Estructura societària, governança i funcionament democràtic

 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat

Existència i funcionament d’un Comitè ètic

Usuari de banca ètica

 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica

Inversió responsable/ètica

 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics

Responsabilitat envers la comunitat i el territori

 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Catàleg de productes
  - Comercialització i redacció comprensible dels productes
  -Servei al client proper, àgil i senzill
  - Orientació social i solidària dels productes

Equitat / Transparència

 • A partir de polítiques i activitats realitzades, el·laborar i publicar:
  - Memòria de sostenibilitat o RSC/RSE
  - Balanç Social (XES, REAS, Mercat Social)

Responsabilitat econòmica

 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal

Responsabilitat ambiental

 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 

Responsabilitat laboral

 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)

Estructura societària, governança i funcionament democràtic

 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat

Existència i funcionament d’un Comitè ètic

Usuari de banca ètica

 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica

Inversió responsable/ètica

 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics

Escull el grau d’aplicació del segell EthSI:

Responsabilitat envers la comunitat i el territori

 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Catàleg de productes
  - Comercialització i redacció comprensible dels productes
  -Servei al client proper, àgil i senzill
  - Orientació social i solidària dels productes

Equitat / Transparència

 • A partir de polítiques i activitats realitzades, el·laborar i publicar:
  - Memòria de sostenibilitat o RSC/RSE
  - Balanç Social (XES, REAS, Mercat Social)

Responsabilitat econòmica

 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal

Responsabilitat ambiental

 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 

Responsabilitat laboral

 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)

Estructura societària, governança i funcionament democràtic

 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat

Existència i funcionament d’un Comitè ètic

Usuari de banca ètica

 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica

Inversió responsable/ètica

 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics

Responsabilitat envers la comunitat i el territori

 • Protecció cultural local pel que fa a comunicació interna i externa
 • Participació en xarxa i/o col·laboració amb entitats del territori
 • Promoció de l’economia local o de proximitat
 • Catàleg de productes
  - Comercialització i redacció comprensible dels productes
  -Servei al client proper, àgil i senzill
  - Orientació social i solidària dels productes

Equitat / Transparència

 • A partir de polítiques i activitats realitzades, el·laborar i publicar:
  - Memòria de sostenibilitat o RSC/RSE
  - Balanç Social (XES, REAS, Mercat Social)

Responsabilitat econòmica

 • Compres en l’economia social i solidària
 • Impacte sobre els proveïdors
 • Excedent econòmic
 • Responsabilitat fiscal

Responsabilitat ambiental

 • Compliment legal
 • Polítiques de sostenibilitat
 • Indicadors energètics i de consum
 • Gestió de residus
 

Responsabilitat laboral

 • Política salarial
 • Polítiques d’igualtat o gènere
 • Polítiques d’inserció
 • Qualitat laboral (formació; conciliació; tipologia de contracte)

Estructura societària, governança i funcionament democràtic

 • Equilibri dels grups d’interès
 • Cooperativisme, mutualisme i economia solidària
 • Relacions laborals i participació en l’entitat

Existència i funcionament d’un Comitè ètic

Usuari de banca ètica

 • Operar amb entitats de banca cooperativa i/o ètica
 • Gestió mínima del 10% de la tresoreria a través de banca ètica

Inversió responsable/ètica

 • Compromís d’adopció de mesures o criteris d’inversió ètics
 • Polítiques de gestió d’inversions amb criteris ètics
 • % sobre el volum total d’inversions gestionat amb criteris ètics

Escull el grau d’aplicació del segell EthSI:

A continuació es detallen els principals criteris analitzats per a l’obtenció del segell EthSI en assegurances.

1

Per al grau E3 han de complir el criteri de:

2

Addicionalment, han de complir 3 dels criteris següents:

3

Addicionalment, l'empresa ha de complir E1

A continuació es detallen els principals criteris analitzats per a l’obtenció del segell EthSI en assegurances.

1

Per al grau E2 han de complir el criteri de:

2

Addicionalment, han de complir més de 3 dels criteris següents:

3

Addicionalment, l'empresa ha de complir E1

A continuació es detallen els principals criteris analitzats per a l’obtenció del segell EthSI en assegurances.

1

Per al grau E1 han de complir el criteri de:

2

Addicionalment, han de complir més de 3 dels criteris següents:

3

Addicionalment, l'empresa ha de complir E1