Mutuacat

Es una mútua de previsió social que es va crear el 1969 en base a un model econòmic col·laboratiu sense ànim de lucre on els beneficis es reverteixen en la millora dels serveis. Ofereixen assegurances de salut i prestacions econòmiques amb l’objectiu de contribuir al  benestar i la qualitat de vida dels mutualistes.

Responsabilitat envers la comunitat i el territori
4/5
Responsabilitat econòmica
2/5
Equitat / Transparència
2/5
Responsabilitat ambiental
2/5
Responsabilitat laboral
4/5
Estructura societària, governança i funcionament democràtic
2/5
Existència i funcionament d’un Comitè ètic
1/5
Usuari de banca ètica
1/5
Inversió responsable/ètica
1/5

1 Estrellea: Res o insuficient
2 Estrelles: Primers passos. Bàsic
3 Estrelles: Adequat
4 Estrelles: Avançat
5 Estrelles: Exemplar