Nortlan

Corredoria que busca transformar l’economia fent-la més justa. Treballa des d’una perspectiva de transparència, igualtat d’oportunitats i consum responsable. Aposten per assegurar un món millor.

Responsabilitat envers la comunitat i el territori
5/5
Responsabilitat econòmica
4/5
Equitat / Transparència
2/5
Responsabilitat ambiental
2/5
Responsabilitat laboral
1/5
Estructura societària, governança i funcionament democràtic
3/5
Existència i funcionament d’un Comitè ètic
1/5
Usuari de banca ètica
5/5
Inversió responsable/ètica
1/5

1 Estrellea: Res o insuficient
2 Estrelles: Primers passos. Bàsic
3 Estrelles: Adequat
4 Estrelles: Avançat
5 Estrelles: Exemplar