Per a una gestió èticament exemplar del sector assegurador

Les asseguradores formen part del dia a dia de les persones. Sense que en siguem conscients, estan darrere de qualsevol activitat i ens aporten tranquil·litat davant els imprevistos quotidians. Ara bé, tot i això, hi ha un gran desconeixement en la societat del pes i l’impacte que tenen les entitats d’assegurances.

Unsplash Lukasz

Com destaca l’associació empresarial de l’assegurança UNESPA, la indústria asseguradora s’ha convertit en una peça indispensable del motor que mou l’economia. És destacable el pes que té dins el PIB (al voltant del 5,5%, aproximadament), però un dels aspectes més rellevants és el volum de capital gestionat. Segons dades de la ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), el primer semestre de l’any 2017 les asseguradores gestionaven més de 223.400 milions d’euros procedents dels seus clients.

En la notícia que segueix, s’exposen més dades per contextualitzar la importància del sector assegurador. És imprescindible entendre la importància del sector per promoure que la seva gestió sigui èticament exemplar.

http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/09/05/59ae6b95e5fdea7b7a8b45b7.html

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes socials