Previsora General

Mutualitat que treballa per ser una alternativa a l’assegurança tradicional, posant les assegurances al servei de les persones amb l’objectiu d’aconseguir una societat més amable i solidària.

Responsabilitat envers la comunitat i el territori
4/5
Responsabilitat econòmica
3.5/5
Equitat / Transparència
3/5
Responsabilitat ambiental
2/5
Responsabilitat laboral
4/5
Estructura societària, governança i funcionament democràtic
3/5
Existència i funcionament d’un Comitè ètic
2/5
Usuari de banca ètica
1/5
Inversió responsable/ètica
1/5

1 Estrellea: Res o insuficient
2 Estrelles: Primers passos. Bàsic
3 Estrelles: Adequat
4 Estrelles: Avançat
5 Estrelles: Exemplar