El segell EthSI d’assegurances ètiques, per primera vegada a una licitació pública

Una licitació pública de serveis d’assegurances atorga punts a qui compti amb el segell EthSI
 

El 23 de febrer de l’any 2022 s’ha publicat la formalització de la primera licitació de contractació pública de serveis d’assegurances que ha incorporat com a criteri d’adjudicació estar en possessió del segell EthSI d’assegurances ètiques i solidàries dins el plec de clàusules administratives.

Els serveis asseguradors estan inclosos dins la LCPS i, malgrat el tipus de contracte que s’acabarà formalitzant estarà regit pel dret privat i no per l’administratiu, a la licitació d’aquests serveis s’aplica la normativa establerta a la LCSP. Aquesta situació ha permès que, per primera vegada, un municipi hagi realitzat una licitació pública on els criteris d’adjudicació eren un 80% l’oferta econòmica i un 20% estar en possessió del segell EthSI.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Mataró ha estat pioner en realitzar la primera licitació pública d’assegurances ètiques i solidàries.

Des del segell EthSI d’assegurances ètiques i solidàries valorem molt positivament l’aposta del municipi per les assegurances ètiques i animem les administracions públiques a seguir treballant per anar incorporant el consum responsable de serveis financers i asseguradors dins les seves licitacions.

Enllaç licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=85458248

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes socials