L’Observatori de les Finances Ètiques

El segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) és un instrument de l’Observatori de les Finances Ètiques –pertanyent a FETS (Finançament Ètic i Solidari)– que es dedica a l’observació, l’anàlisi i l’elaboració d’estudis, de caràcter puntual i periòdic, sobre la realitat i l’impacte de les finances ètiques en l’àmbit socioeconòmic català i espanyol.

Al mateix temps informa sobre les entitats del sistema financer ètic en l’àmbit nacional i internacional i les dona a conèixer a la societat civil i a d’altres entitats financeres. L’objectiu és fomentar els intercanvis entre els diferents actors del sistema financer ètic i solidari de l’Estat i valorar el seu impacte sobre l’àmbit socioeconòmic.

L’Observatori es dedica a analitzar el sistema financer ètic i solidari de l’Estat

L’Observatori de les Finances Ètiques desenvolupa els projectes i eines següents: el Baròmetre de les Finances Ètiques; el segell europeu d’assegurances ètiques i solidàries (EthSI); els Papers de l’Observatori; les fitxes informatives d’entitats i productes; i el centre de documentació.

L’Observatori és promogut i coordinat per FETS

Des de la seva creació, l’any 1999, FETS treballa per donar visibilitat a la banca ètica, demostrant que és un fet que va més enllà d’una idea o d’un etern projecte i que és quelcom tangible i real.

EthSI va néixer amb el compromís de promoure les assegurances ètiques i les bones pràctiques de les ja existents en el mercat assegurador.

L’any 2008, l’Observatori de les Finances Ètiques va desenvolupar una certificació per al sector assegurador amb la qual es poguessin garantir unes bones pràctiques ètiques, tant en la gestió com en els productes que les companyies oferien.

El Comitè avaluador encarregat de certificar aquestes bones pràctiques ètiques es va reunir per primera vegada el 2008 i, des de llavors, ha anat desenvolupant una metodologia i uns criteris d’avaluació propis. El juny del 2009 va tenir lloc la primera reunió per avaluar l’atorgament de la certificació EthSI a entitats; la primera corredoria d’assegurances a rebre-la va ser Arç Cooperativa i la primera asseguradora, Atlantis Seguros.

El desig de l’Observatori és aportar transparència al mercat de les assegurances

L’Observatori de les Finances Ètiques ofereix als usuaris una eina per trobar i escollir el producte que més s’ajusti als valors del consumidor. Per fer-ho, EthSI té en compte tots aquells aspectes relacionats amb el comportament ètic de l’organització, com la responsabilitat social i la inversió socialment responsable, així com la transparència i la vinculació a l’economia social, entre d’altres.

Compromesos amb l’economia social i solidària

La valoració i l’atorgament del segell EthSI els duu a terme un comitè avaluador independent, format per experts vinculats a l’economia social i solidària.